Muse Festival, Great Brak River

Die Musefees het in 2012 ontstaan toe drie vindingryke vroue besluit het om ‘n fees met die Kunste as tema te reel. Die eerste Muse was 'n reuse sukses en daar is besluit om die kunste naweek 'n instelling te maak. In 2013 het dieselfde groep, in samewerking met die Grootbrak Museum en Inligtingskantoor, deel geword van die pas gestigte Groot Brak Toerisme Inisiatief, met Heleen Coertze as projek koordineerder.

Die Muse gaan nou van krag tot krag en word gekenmerk deur uitstekende kunstenaars wat kwaliteit-opvoerings by bekende uithangplekke, restaurante en koffiewinkels  in die dorp hou,  en waar daar heerlik gekuier word in 'n informele atmosfeer.

The festival originated in 2012 when three creative women got together and started making plans for a unique event. The first Muse was a huge success and it was decided to make the arts weekend an annual event. In 2013 the Muse group, in conjunction with the Great Brak Museum and Information Office, become part of the Great Brak Tourism Initiative, with Heleen Coertze as project manager.

The Muse is now going from strength to strength and is characterised by excellent artists delivering great performances at well-known hangouts, restaurants and coffee shops in a wonderful and informal atmosphere.

On offer

  • Arts & culture weekend
  • Doll making project
  • Soap Box Grand Prix
  • Dog walk morning
  • Christmas in Summer

Contact

  • Ina Stofberg
  • Web site: www.greatbrak.com
  • Telephone: 044 620 333 weekdays between 09h00 and 16h00

Map

Great Brak River Museum & Info Centre: Amy Searle Street


View Larger Map